Сучасні інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики

Authors

Олег Григорович Аврунін, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Євгеній Володимирович Бодянський, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Валерій Васильович Семенець, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Валентин Олександрович Філатов, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; М. В. Калашник

Synopsis

Розглядаються інтелектуальні технології функціональної медичної діагностики. Наводяться основи інструментальних методів функціональних досліджень верхніх дихальних шляхів людини. Особлива увага приділяється сучасним методам обробки та  інтелектуального аналізу результатів дослідження функції носового дихання. Обґрунтовуються принципи побудови апаратури та інформаційних систем функціональної діагностики порушень носового дихання. Розглядаються проблеми підвищення достовірності даних функціональної діагностики з урахуванням індивідуальної фізіологічної та анатомічної варіабельності. Рекомендується для науковців, інженерів та медичних працівників – фахівців у галузі розробки та використання апаратури для функціональної діагностики в медицині.
 
The intellectual technologies of functional medical diagnostics are considered.  The foundations of instrumental methods for functional studies of the upper respiratory tract of  man are given. Main attention is paid to modern methods of processing and intellectual analysis  of the results of the study of nasal breathing. The principles of apparatus and information systems for functional diagnostics of nasal breathing disorders are proposed. The problems of increasing the reliability of data of functional diagnostics with consideration of individual physiological and anatomical variability are described. Recommended for scientists, engineers and doctors – specialists in the field of development and use of equipment for functional diagnostics in medicine.
 

Author Biographies

Олег Григорович Аврунін, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри біомедичної інженерії, член НМР, член НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Євгеній Володимирович Бодянський, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри штучного інтелекту, науковий керівник ПНДЛ АСУ, член спеціалізованої вченої ради, член НТР, IEEE Senior Member, доктор технічних наук, професор

Валерій Васильович Семенець, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Ректор, Голова вченої ради, Голова приймальної комісії, голова НМР, голова НТР, головний редактор журналу «АСУ та прилади автоматики», професор кафедри метрології та технічної експертизи, член спеціалізованої вченої ради, IEEE Member,Почесний професор Університету Економіки у Бидгощі, доктор технічних наук, професор

Валентин Олександрович Філатов, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри штучного інтелекту, науковий керівник центру інформаційних систем та технологій, Голова спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор

Downloads

Published

February 12, 2019