Основи мови VHDL для проектування цифрових пристроїв на ПЛІС: Навчальний посібник

Authors

Олег Григорович Аврунін
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0002-6312-687X
Валерій Васильович Семенець
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0001-8969-2143
Тетяна Віталіївна Носова
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0003-4442-8001

Synopsis

У даному навчальному посібнику розглянуто елементну базу сучасних ПЛІС, мову опису апаратури VHDL, основи синтаксису, типи даних, класи об'єктів, основні оператори мови VHDL. Кожний розділ супроводжується контрольними запитаннями та завданнями. Теоретичні розділи доповнено лабораторним практикумом та бібліотекою компонентів. Навчальний посібник також містить модульні контрольні завдання з дисципліни. Рекомендується студентам усіх радіотехнічних спеціальностей для студентів денної та заочної форм навчання.

Author Biographies

Олег Григорович Аврунін, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри біомедичної інженерії, член НМР, член НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Валерій Васильович Семенець, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Ректор, Голова вченої ради, Голова приймальної комісії, голова НМР, голова НТР, головний редактор журналів «АСУ та прилади автоматики» та «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», професор кафедри метрології та технічної експертизи, член спеціалізованої вченої ради, IEEE Member, доктор технічних наук, професор

Тетяна Віталіївна Носова, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри біомедичної інженерії, учений секретар спеціалізованої вченої ради, член НТР, кандидат технічних наук, доцент

Downloads

Published

February 19, 2019