Структурно-семантичний синтаксис: складні речення з компонентом наслідку

Authors

Сергій Іванович Дорошенко
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
Наталія Володимирівна Кринська
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0002-7539-242X

Synopsis

У монографії здійснено комплексний аналіз семантико-синтаксичної категорії наслідку в книжних стилях сучасної української мови в межах різних типів складного речення – складнопідрядного, складносурядного і безсполучникового. Визначено граматичні і семантичні засоби оформлення відношення причини і наслідку в структурах складного речення, обґрунтовано наявність у сучасній українській літературній мові новостворених підрядних наслідкових сполучників та слів і прийменниково-займенникових поєднань, які в межах складносурядних і безсполучникових речень функціонують як експлікатори наслідку. Для науковців, викладачів, магістрів, студентів філологічних спеціальностей.

Published

March 15, 2019