Технології прийняття рішень в інформаційних системах: навч. посібник

Authors

І. С. Творошенко
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-7184-8143

Synopsis

У навчальному посібнику викладено основні технології прийняття рішень
в інформаційних системах та надано приклади їх практичного застосування.
Детально описано основні визначення і поняття процесу прийняття рішень,
методологічні основи технологій прийняття рішень, технології оцінювання та
аналізу багатокритеріальних альтернатив, технології прийняття колективних
рішень у малих та великих групах. Проаналізовано сучасний стан розвитку
технологій прийняття рішень в інформаційних системах.
Рекомендовано для здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти
усіх форм навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки», а також для
дослідників, які працюють у галузі «Інформаційні технології».

Author Biography

І. С. Творошенко, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри інформатики, заступник завідувача кафедри інформатики, кандидат технічних наук, доцент

Published

April 10, 2021