Методи інтелектуального аналізу та оброблення даних: навч. посібник

Authors

В. О. Гороховатський
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-7839-6223
І. С. Творошенко
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-7184-8143

Synopsis

У навчальному посібнику у вигляді лабораторного практикуму викладено методи вирішення ряду інтелектуальних задач, що постають у аналізі даних та при створенні систем штучного інтелекту. Для реалізації прикладних задач Data Mining запропоновано використовувати програмні пакети Statistica, MatLab та мову програмування Python, для задач штучного інтелекту – сучасне програмне середовище Visual Prolog. Рекомендовано для здобувачів першого, другого та третього рівнів вищої освіти усіх форм навчання за спеціальністю «Комп’ютерні науки», а також для дослідників, які працюють у галузі «Інформаційні технології».

Author Biographies

В. О. Гороховатський, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри інформатики, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

І. С. Творошенко, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри інформатики, заступник завідувача кафедри інформатики, кандидат технічних наук, доцент

Published

April 16, 2021