Бухгалтерський облік: навч. посібник

Authors

Н. В. Довгопол
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-2438-0904
Т. В. Полозова
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0001-9956-8816
М. О. Радченко
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Synopsis

У навчальному посібнику викладено основи бухгалтерського обліку та його організації на підприємствах України, склад фінансової звітності підприємств, порядок обліку активів, зобов’язань та власного капіталу, розрахунків з дебіторами та кредиторами, облік доходів і витрат підприємства на підставі національних стандартів бухгалтерського
обліку, основи оподаткування. Тести до самостійної роботи допоможуть засвоєнню теоретичного матеріалу, наведені приклади розв’язання задач – формуванню навичок складання бухгалтерських проведень та фінансової звітності підприємств.

Рекомендується студентам денної та заочної форм навчання спеціальності 051 «Економіка» за освітньо-професійною програмою «Економічна кібернетика».

Author Biographies

Н. В. Довгопол, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, кандидат економічних наук, доцент

Т. В. Полозова, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, член НМР, доктор економічних наук, професор

Published

April 19, 2021