Економічні та безпекові виклики сучасного бізнес-середовища: колективна монографія

Authors

Т. В. Полозова
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0001-9956-8816

Synopsis

Монографію присвячено дослідженню проблем господарювання економічних агентів
на всіх рівнях управління та питанням забезпечення економічної безпеки діяльності окремих
підприємств, галузей, регіонів та країни в цілому. Монографія є результатом теоретичних і
практичних досліджень з удосконалення науково-методичного забезпечення функціонування
суб’єктів господарювання на мікро- та макроекономічному рівнях.
Монографія базується на матеріалах І-ї Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта».
Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, а також фахівців, що
займаються дослідженням питань соціально-економічного розвитку та забезпечення
економічної безпеки підприємств, галузей, регіонів та країни.
Відповідальність за зміст та достовірність матеріалів несуть автори. Редакція залишає
за собою право не публікувати матеріали, що не відповідають формату видання, а також
істотно змінювати зміст текстів за узгодженням з автором. Думка авторів може не співпадати
з думкою членів редколегії.

Author Biography

Т. В. Полозова, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, член НМР, доктор економічних наук, професор

Downloads

Published

April 29, 2021