Сучасні методи діагностики респіраторно-ольфакторної функції: монографія

Authors

О. Г. Аврунін, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Я. В. Носова, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; В. В. Семенець, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; В. О. Філатов, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Н. О. Шушляпіна, Харківський національний медичний університет

Synopsis

Розглядаються методи діагностики та інформаційні технології підтримки прийняття рішень під час визначення респіраторно-ольфакторних порушень. Наводяться основи методів досліджень функції верхніх дихальних шляхів людини. Обґрунтовуються методи обробки та аналізу риноманометричних даних під час дії різних одоривекторів для отримання додаткової діагностичної інформації щодо порушень нюху. Проведено дослідження аеродинамічних властивостей повітряного потоку в носовій порожнині на мікрорівні. Запропоновано принципи побудови апаратури та методи для доказової діагностики респіраторно-ольфакторних порушень.
Рекомендується для науковців, інженерів та медичних працівників – фахівців у галузі розробки та використання апаратури для функціональних досліджень верхніх дихальних шляхів.
Methods of diagnostics and information technologies of decision support in determining respiratory-olfactory disorders are considered. The basics of research methods of human upper respiratory tract function are given. Methods of processing and analysis of rhinomanometric data under the action of different odor vectors are substantiated to obtain additional diagnostic information on olfactory disorders. A study of the aerodynamic properties of air flow in the nasal cavity at the micro level. The principles of construction of the equipment and methods for evidential diagnostics of respiratory-olfactory disorders are offered.
Recommended for scientists, engineers and health professionals – specialists in the development and use of equipment for functional studies of the upper respiratory tract.

Author Biographies

О. Г. Аврунін, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри біомедичної інженерії, член НМР, член Президії НТР, голова секції 4 НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Я. В. Носова, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Старший викладач кафедри біомедичної інженерії, член Ради молодих вчених

В. В. Семенець, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Ректор, Голова вченої ради, Голова приймальної комісії, голова НМР, голова НТР, професор кафедри біомедичної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, IEEE Member, Почесний професор Університету Економіки у Бидгощі, доктор технічних наук, професор

В. О. Філатов, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри штучного інтелекту, науковий керівник центру інформаційних систем та технологій, Голова спеціалізованої вченої ради, голова секції 2 НМР, член Президії НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор

Н. О. Шушляпіна, Харківський національний медичний університет

доцент кафедри оториноларингології, кандидат медичних наук

Downloads

Published

May 25, 2021