Завадостійкість радіолокаційних систем ідентифікації за ознакою «свій-чужий»: монографія

Authors

І. В. Свид
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-4635-6542
І. І. Обод
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-9898-0937

Synopsis

У роботі наведено коротку характеристику та можливості засобів інформаційного забезпечення користувачів системи контролю використання повітряного простору. Приводиться комплексна оцінка завадостійкості існуючих радіолокаційних систем ідентифікації за ознакою «свій-чужий» та її вплив на якість інформаційного забезпечення користувачів. Матеріали монографії призначено для наукових і науково-технічних працівників, які займаються розробкою, проектуванням, експлуатацією та
інформаційним забезпеченням систем контролю використання повітряного простору. Також матеріали можуть бути корисними науково-педагогічним працівникам, аспірантам та здобувачам вищої освіти закладів вищої освіти.

Author Biographies

І. В. Свид, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри мікропроцесорних технологій і систем Харківського національного університету радіоелектроніки. Наукові інтереси: завадозахищеність радіолокаційних систем спостереження повітряного простору.
Автор понад 250 публікацій, серед них чотири навчальних посібники, дві монографії та 18 патентів.

І. І. Обод, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2006 року за роботу в галузі інформаційних технологій, професор кафедри мікропроцесорних технологій і систем Харківського національного університету радіоелектроніки.
Наукові інтереси: завадозахищеність радіолокаційних систем спостереження повітряного простору. Підготував сім кандидатів наук.
Автор понад 600 публікацій, серед них п’ять навчальних посібників, сім монографій і понад 80 патентів.

Published

December 25, 2021