Автоматизація процесів з’єднання фотонно-кристалічних волокон: монографія

Authors

О. І. Филипенко
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-3886-9057
І. Ш. Невлюдов
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-9837-2309
О. В. Сичова
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-0651-557X

Synopsis

В монографії розглядаються питання удосконалення методів та засобів технологічного, інформаційного та математичного забезпечення автоматизованих процесів позиціонування фотонно-кристалічних волокон під час з’єднання. В роботі виконано теоретичне обґрунтування побудови автоматизованих систем керування процесами позиціонування фотонно-кристалічних волокон при їх з’єднанні. Результатом став подальший розвиток та вдосконалення комплексу математичного забезпечення за рахунок розробки методу автоматизованого позиціонування фотонно-кристалічних волокон за їх осями, побудованими на основі послідовно визначених методом автозгортки координат центру розподілу оптичного поля, виміряного в задній площині перпендикулярно опромінених фотонно-кристалічних волокон, та представлених лінійною регресійною моделлю, що дозволило підвищити якість з’єднання та зменшити втрати оптичної потужності сигналу у з’єднанні, а також метод, який дозволяє узгодити розподіли модових полів на торцях поздовжньо збуджених фотонно-кристалічних волокон шляхом визначення та врахування куту взаємного повороту волокон навколо їх поздовжньої осі, що дало змогу враховувати структуру модового поля волокна в процесі з’єднання та зменшити оптичні втрати. Проведено моделюючі та фізичні експериментальні дослідження, що довели досягнення потрібних показників точності позиціонування фотонно-кристалічних волокон та, як наслідок, покращення характеристик якості їх з’єднань.

Монографія може бути корисна науковцям, аспірантам, студентам, які займаються питаннями автоматизованого з’єднання оптичних волокон і фахівцям у галузі волоконної оптики.

Author Biographies

О. І. Филипенко, Kharkiv National University of Radio Electronics

Декан факультету АКТ, професор (за сумісництвом) кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, член НМР, член Президії НТР, голова секції 3 НТР, заступник голови
спеціалізованої вченої ради, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

І. Ш. Невлюдов, Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України; Лауреат Державної премії України в галузі освіти; член вченої ради, голова секції 4 НМР, член Президії НТР, заступник голови секції 3 НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», член Асоціації випускників ХНУРЕ

О. В. Сичова, Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук, заступник декана факультету автоматики та комп'ютеризованих технологій

Downloads

Published

January 25, 2022