Сучасні економічні стратегії: інновації, безпека та сталий розвиток: колективна монографія

Authors

Т. В. Полозова
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0001-9956-8816
І. В. Колупаєва
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0003-1256-0817
О. В. Мурзабулатова
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0003-2179-1828

Synopsis

Монографію присвячено дослідженню проблем господарювання економічних агентів на всіх рівнях управління та питанням забезпечення економічної безпеки діяльності окремих підприємств, галузей, регіонів та країни в цілому. Монографія є результатом теоретичних і практичних досліджень з удосконалення науково-методичного забезпечення функціонування суб’єктів господарювання на мікро- та макроекономічному рівнях.

Монографія базується на матеріалах ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта».

Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, а також фахівців, що займаються дослідженням питань соціально-економічного розвитку та забезпечення економічної безпеки підприємств, галузей, регіонів та країни.

Відповідальність за зміст та достовірність матеріалів несуть автори. Редакція залишає за собою право не публікувати матеріали, що не відповідають формату видання, а також істотно змінювати зміст текстів за узгодженням з автором. Думка авторів може не співпадати з думкою членів редколегії.

Author Biographies

Т. В. Полозова, Kharkiv National University of Radio Electronics
Head of Department of Economic Сybernetics and Management of Economic Security, Member of EMC, Doctor of Economic Sciences, Professor  
І. В. Колупаєва, Kharkiv National University of Radio Electronics

Professor of Department of Economic Сybernetics and Management of Economic Security, Doctor of Economic Sciences, Professor

О. В. Мурзабулатова, Kharkiv National University of Radio Electronics

Senior lecturer of Department of Economic Сybernetics and Management of Economic Security, Candidate of Economic Science

Published

January 31, 2022