Електропневмоавтоматичні приводи в автоматизованих системах керування: Навчальний посібник

Authors

І. Ш. Невлюдов
Харківський національний університет радіоелектроніки
https://orcid.org/0000-0002-9837-2309
Л. О. Кривопляс-Володіна
Національний університет харчових технологій
https://orcid.org/0000-0003-1516-6153
С. П. Новоселов
Харківський національний університет радіоелектроніки
https://orcid.org/0000-0002-3190-0592
О. В. Сичова
Харківський національний університет радіоелектроніки
https://orcid.org/0000-0002-0651-557X

Synopsis

У навчальному посібнику подані відомості про сучасні технології організації виробництва, зокрема розглянуті особливості використання пневматичних систем, що разом із засобами автоматизації та ПЛК дозволяють створювати мехатронні роботизовані системи на виробництві. Розглянуті технології інтелектуальних приводів, датчиків і пневматичних пристроїв, а також системи управління за стандартами Індустрії 4.0. Дано практичні рекомендації щодо створення складних програмно-апаратних комплексів керування технологічними процесами (ТП).
Навчальний посібник дає можливість студентам ознайомитися із основами пневматики, навчитися виконувати розрахунки схем пневмоприводів, вивчити характеристики пневматичних приводів та оволодіти сучасними інструментами підготовки технологічних програм керування ТП, та перспективними мовами програмування
промислових контролерів, такими як ST, LD, FBD, SFC.
Набуття теоретичних та практичних знань в галузі пневматики та мехатроніки, вивчення принципів програмування промислових контролерів, які застосовуються для функціонування АСУ ТП, є необхідним у процесі підготовки фахівців спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», практична діяльність яких орієнтована на виробництво, обслуговування, автоматизацію та створення комп’ютерно-інтегрованих технологій і промислової автоматики та мехатроніки.

Навчальний посібник призначено для підготовки студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути корисний аспірантам і фахівцям у промисловості, робота яких пов’язана з розробкою та організацією виробництв галузі автоматизації та приладобудування.

Author Biographies

І. Ш. Невлюдов, Харківський національний університет радіоелектроніки

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України; Лауреат Державної премії України в галузі освіти; член вченої ради, голова секції 4 НМР, член Президії НТР, заступник голови секції 3 НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», член Асоціації випускників ХНУРЕ

Л. О. Кривопляс-Володіна, Національний університет харчових технологій

Професор кафедри мехатроніки та пакувальної техніки, доктор
технічних наук

С. П. Новоселов, Харківський національний університет радіоелектроніки

Професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук, доцент, член Асоціації випускників ХНУРЕ

О. В. Сичова, Харківський національний університет радіоелектроніки

Старший викладач, заступник декана факультету автоматики та комп'ютеризованих технологій кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)

Downloads

Published

February 23, 2022