Інтелектуальні системи автоматизації: монографія

Authors

О. Г. Аврунін, Харківський національний університет радіоелектроніки; С. І. Владов, Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs ; М. В. Петченко, Kharkiv National University of Internal Affairs; В. В. Семенець, Kharkiv National University of Radio Electronics; В. В. Татаринов,  Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University; Г. В. Тельнова, Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs; В. О. Філатов, Kharkiv National University of Radio Electronics; Ю. М. Шмельов, Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs; Н. О. Шушляпіна , Харківський національний медичний університет

Synopsis

Монографія присвячена вивченню теоретичних і практичних аспектів застосування інтелектуальних інформаційних систем для задоволення актуальних потреб суспільства в різних сферах діяльності: при формуванні інтелектуальних транспортних систем; у авіації – при розробці та удосконаленні методів контролю та діагностики технічного стану авіаційних
двигунів та для модернізації механізмів управлінні економічною діяльністю авіакомпаній; у економіці; у галузі інтелектуальних обчислень; у медицині – з метою вдосконалення сучасних методів діагностики.
Матеріали, викладені у даній монографії, можуть бути застосовані в освітньому
процесі при викладанні навчальних дисциплін відповідних освітньо-професійних та
освітньо-наукових програм усіх рівнів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки»,
126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології», 163 «Біомедична інженерія», 272 «Авіаційний транспорт», 275 «Транспортні
технології (за видами транспорту»).

Author Biographies

О. Г. Аврунін, Харківський національний університет радіоелектроніки

Завідувач кафедри біомедичної інженерії, доктор технічних наук, професор

С. І. Владов, Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs

Завідувач відділення фахової підготовки, кандидат технічних наук

М. В. Петченко, Kharkiv National University of Internal Affairs

Доцентка кафедри соціальних та економічних дисциплін факультету № 2, кандидатка економічних наук

В. В. Семенець, Kharkiv National University of Radio Electronics

 доктор технічних наук, професор

В. В. Татаринов,  Kremenchuk Institute of Alfred Nobel University
  Директор,  кандидат економічних наук, доцент 
Г. В. Тельнова, Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs
Старша наукова співробітниця відділу організації наукової роботи та гендерних питань, докторка економічних наук, доцентка
В. О. Філатов, Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри штучного інтелекту, доктор технічних наук, професор

Ю. М. Шмельов, Kremenchuk Flight College of Kharkiv National University of Internal Affairs
 Заступник директора коледжу з навчально-методичної та виховної роботи, кандидат технічних наук 
Н. О. Шушляпіна , Харківський національний медичний університет

доцент кафедри оториноларингології, кандидат медичних наук

Downloads

Published

June 6, 2022