Аналіз багатовимірних даних за описом у формі множини компонент: монографія

Authors

В.О. Гороховатський
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-7839-6223
І. C. Творошенко
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-7184-8143

Synopsis

У монографії розвиваються структурні технології аналізу багатовимірних даних в інтелектуальних системах. Основна увага приділяється ансамблевим моделям подання та оброблення даних у вигляді множини компонент. Запропоновано новітні методи класифікації зображень на підставі опису як множини дескрипторів ключових точок, проведено їх статистичне обґрунтування. Досліджуються нечіткі моделі подання та класифікації даних засобами інтервальної логіки. Описано результати програмного моделювання та експериментальних досліджень, що включають порівняльний аналіз
результативності запропонованих підходів із традиційними структурними, нечіткими та статистичними методами. Підтверджено показники ефективності при вирішенні задач класифікації для прикладних баз даних та зображень.
Рекомендовано для науково-технічних працівників та студентів, що розробляють, впроваджують та вивчають новітні інформаційні технології чи інтелектуальні методи аналізу багатовимірних даних. Монографія може бути корисною для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Комп’ютерні науки» у галузі «Інформаційні технології».

Author Biographies

В.О. Гороховатський , Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри інформатики, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук

І. C. Творошенко, Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри інформатики, заступник завідувача кафедри інформатики, кандидат технічних наук

Downloads

Published

June 20, 2022