Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при визначенні порушень носового дихання

Authors

Олег Григорович Аврунін, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Євгеній Володимирович Бодянський, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Валерій Васильович Семенець, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Валентин Олександрович Філатов, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Н. О. Шушляпіна

Synopsis

Розглядаються інформаційні технології підтримки прийняття рішень при визначенні порушень носового дихання. Наводяться основи методів досліджень функції верхніх дихальних шляхів людини. Обґрунтовуються методи обробки та аналізу риноманометричних даних для отримання додаткової діагностичної інформації. Вперше приділено увагу проблемі дослідження аеродинамічних властивостей повітряного потоку в носовій порожнині на мікрорівні. Розглядаються принципи побудови риноманометричної апаратури та усунення систематичних помилок при тестуванні порушень носового дихання.  Рекомендується для науковців, інженерів та медичних працівників – фахівців в області розробки та використання апаратури для функціональних досліджень верхніх дихальних шляхів.
 
Information technologies of decision-making support in diagnostic of nasal breathing disorders are considered. The basis for the methods of the human upper respiratory tract functions diagnostic are proposed. The methods of processing and analysis of rhinomanometric data for obtaining additional diagnostic information are described. For the first time attention is paid to the problem of aerodynamic properties of air flow in the nasal cavity at the microlevel. The principles of construction of rhinomanometric equipment and elimination of systematic mistakes during testing of nasal breathing disorders are considered. Recommended for scientists, engineers and doctors - specialists in the field of development and use of equipment for functional diagnostics of human upper airways. 
 

Author Biographies

Олег Григорович Аврунін, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри біомедичної інженерії, член НМР, член НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Євгеній Володимирович Бодянський, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри штучного інтелекту, науковий керівник ПНДЛ АСУ, член спеціалізованої вченої ради, член НТР, IEEE Senior Member, доктор технічних наук, професор

Валерій Васильович Семенець, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Ректор, Голова вченої ради, Голова приймальної комісії, голова НМР, голова НТР, головний редактор журналу «АСУ та прилади автоматики», професор кафедри метрології та технічної експертизи, член спеціалізованої вченої ради, IEEE Member,Почесний професор Університету Економіки у Бидгощі, доктор технічних наук, професор

Валентин Олександрович Філатов, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри штучного інтелекту, науковий керівник центру інформаційних систем та технологій, Голова спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор

Published

November 20, 2018

Details about this monograph

Physical Dimensions