Навчальний посібник з підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра: для здобувачів вищої освіти денної і заочної форм навчання спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Authors

Igor Nevliudov, Kharkiv National University of Radio Electronics; Oleksandr Filipenko, Kharkiv National University of Radio Electronics; Olena Tokarieva, Kharkiv National University of Radio Electronics; Sergiy Novoselov, Kharkiv National University of Radio Electronics; Oksana Sychova, Kharkiv National University of Radio Electronics

Synopsis

У навчальному посібнику подано загальні вимоги до організації підготовки і виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для здобувачів вищої освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», рекомендації щодо оформлення пояснювальної записки, а також стислий довідковий матеріал щодо змісту розрахункової частини роботи з прикладами.
Рекомендується здобувачам освіти першого (бакалаврського) рівня освіти денної і заочної форми навчання спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньої програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Author Biographies

Igor Nevliudov, Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України; Лауреат Державної премії України в галузі освіти; член вченої ради, голова секції 4 НМР, член Президії НТР, заступник голови секції 3 НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», член Асоціації випускників ХНУРЕ

Oleksandr Filipenko, Kharkiv National University of Radio Electronics

Заступник Голови Вченої ради, декан факультету АКТ, професор (за сумісництвом) кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, член НМР, член Президії НТР, голова секції 3 НТР, голова спеціалізованої вченої ради, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Olena Tokarieva, Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, заступник декана факультету АКТ, Кандидат технічних наук, Доцент

Sergiy Novoselov, Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук, доцент.

Oksana Sychova, Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук, заступник декана факультету автоматики та комп'ютеризованих технологій

Downloads

Published

May 28, 2023

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-617-8059-94-1