Застосування цифрових двійників технічних засобів автоматизації для розроблення програмно-технічних комплексів АСУ ТП: Навчальний посібник

Authors

Igor Nevliudov
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-9837-2309
Sergiy Novoselov
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-3190-0592
Oksana Sychova
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-0651-557X

Synopsis

У навчальному посібнику розглядаються питання практичного застосовування віртуальних макетів технічних засобів автоматизації, які використовуються для розроблення програмно-технічних комплексів сучасних АСУ ТП. Наведено приклади найпоширеніших технічних засобів автоматизації технологічних процесів і реалізації керування ними за допомогою релейно-контактної логіки.


Зміст навчального посібника «Застосування цифрових двійників технічних засобів автоматизації для розроблення програмно-технічних комплексів АСУ ТП» відповідає освітнім програмам підготовки бакалаврів і магістрів спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка».

Author Biographies

Igor Nevliudov, Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України; Лауреат Державної премії України в галузі освіти; член вченої ради, голова секції 4 НМР, член Президії НТР, заступник голови секції 3 НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», член Асоціації випускників ХНУРЕ

Sergiy Novoselov, Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук, доцент.

Oksana Sychova, Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук, заступник декана факультету автоматики та комп'ютеризованих технологій

Downloads

Published

June 5, 2023

Details about the available publication format:

ISBN-13 (15)

978-617-8059-95-8

Details about the available publication format:

ISBN-13 (15)

978-617-8059-95-8