Поліграфічні, мультимедійні та web-технології. Сучасний стан: монографія

Authors

О. В. Вовк
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0001-9072-1634
І. Б. Чеботарьова
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0003-0105-4484
Ж. В. Дейнеко
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0003-0175-4181

Synopsis

В монографії розглянуті питання, присвячені технічним і технологічним інноваціям у виробництві друкованої продукції і в пакувальному виробництві, інформаційним, мультимедійним та web-технологіям, розробці інтелектуальних систем, обробці графіки та управлінню кольором. Розглянуто також питання маркетингу і реклами в поліграфії, особливості медіакомунікацій та використання нових методів навчання фахівців для видавничо-поліграфічної галузі, зв'язок навчального процесу з виробництвом.
Рекомендується викладачам, науковцям, бізнесменам, фахівцям видавничо-поліграфічної та рекламної галузі, розробникам мультимедійних інформаційних продуктів, аспірантам і студентам.

Author Biographies

О. В. Вовк, Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри медіасистем та технологій, кандидат технічних наук, доцент

І. Б. Чеботарьова, Kharkiv National University of Radio Electronics

Старший викладач кафедри медіасистем та технологій

Ж. В. Дейнеко, Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувачка кафедри медіасистем та технологій, член Президії НМР, кандидат технічних наук,
доцент

Published

October 21, 2023

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-617-8254-16-2