Технології Інтернету речей в управлінні пристроями на мікроконтролерах: Навчальний посібник

Authors

Ігор Невлюдов
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-9837-2309
Сергій Новоселов
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-3190-0592
Володимир Андрусевич
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-3142-635X
Олексій Резніченко
Kharkiv National University of Radio Electronics
https://orcid.org/0000-0002-7292-4814

Synopsis

У навчальному посібнику подані відомості про сучасну концепцію Інтернету речей, що дозволяє здійснювати передачу та обмін даними між фізичним світом і комп'ютерними системами в автоматичному режимі, за допомогою використання стандартних протоколів зв'язку. На реальних прикладах розглянуто процес підключення, моніторингу датчиків, віддаленого управління інтелектуальними виконавчими пристроями через Інтернет. Надано практичні рекомендації використання мікроконтролерів для організації взаємодії між периферійним пристроями та мережею Internet. Розглянуті задачі, що потребують застосування хмарних обчислень для віддаленого збору даних та моніторингу стану різноманітних сенсорів, їх оброблення та відображення кінцевому користувачеві у вигляді таблиць і трендів.
Розглянуті популярні апаратні платформи Інтернету речей та дана їх стисла характеристика. Наведені особливості розробки програм для Arduino на C++, надані загальні відомості про основні оператори, структуру програм, принципи застосування бібліотек і функцій. Розглянуті приклади створення вбудованої WEB-сторінки, застосування WiFi-модулів для віддаленого доступу до об’єкта керування за допомогою мережі Internet. Надані відомості про технологію взаємодії клієнт-сервер, розглянуті приклади застосування поширених соціальних мереж, зокрема Twitter, для управління розумним будинком.
Навчальний посібник призначено для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Може бути корисний аспірантам і фахівцям у промисловості, робота яких пов’язана з розробкою та організацією виробництв галузі автоматизації та приладобудування.

Author Biographies

Ігор Невлюдов, Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України; Лауреат Державної премії України в галузі освіти;
член вченої ради, голова секції 4 НМР, член Президії НТР, заступник голови секції 3 НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», член Асоціації випускників ХНУРЕ

Сергій Новоселов, Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки, кандидат технічних наук, доцент, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Володимир Андрусевич, Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор (за сумісництвом) кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та робототехніки, доктор технічних наук, професор

Олексій Резніченко, Kharkiv National University of Radio Electronics

Асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, General Manager (Autonomous navigation and robotics) BOTSHARE SP. Z O.O. (POLAND)

Published

December 7, 2023

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-966-659-364-4