Теоретичні основи формування та деградації складних організаційно-технічних систем

Authors

Ігор Вікторович Рубан, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Євген Борисович Смірнов, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Віктор Іванович Ткаченко, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Володимир Геннадійович Малюга, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Андрій Вікторович Тристан, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Synopsis

У монографії визначено теоретичні основи формування та деградації складних систем. Теоретичний матеріал супроводжується результатами практичних досліджень Об’єктом вивчення у монографії є складні організаційно-технічні системи. Математичним підґрунтям дослідження процесів синтезу та деградації складних організаційно-технічних систем стали теорія графів, теорія фракталів, алгебра топологій, теорія ймовірності, методи математичного моделювання. Монографія написана за матеріалами наукових розробок авторів, відкритих друкованих видань. Вона призначена для науково-педагогічних працівників, інженерів, аспірантів і докторантів ВВНЗ, а також буде корисна всім, хто цікавиться питаннями системного аналіз.

Author Biography

Ігор Вікторович Рубан, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Перший проректор, заступник голови НМР, заступник голови НТР, заступник головного редактора журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», професор кафедри ЕОМ, доктор технічних наук, професор

Published

April 3, 2019