Основи реєстрації та аналізу біосигналів: Навчальний посібник

Authors

Олег Григорович Аврунін, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Валерій Васильович Семенець, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Сергій Володимирович Павлов, Вінницький національний технічний університет; Сергій Макарович Злепко, Вінницький національний технічний університет; Андрій Володимирович Кіпенський, Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут"; Валентин Георгійович Абакумов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Зенон Юрійович Готра, Національний університет «Львівська політехніка»

Synopsis

У навчальному посібнику проаналізовано сучасний стан реєстрації, обробки та аналізу біосигналів від різних органів та систем людини. Розглянуто біосигнали серцево-судинної системи, головного мозку, системи травлення, органів зору, слуху, дихання, опорно-рухового апарату. Стисло наведено основи анатомії органів людини, біосигнали яких розглянуто. Навчальний посібник рекомендовано для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальністю «Біомедична інженерія», та фахівців з функціональної медичної діагностики, зокрема під час вивчення дисциплін: «Загальна анатомія, фізіологія та патологія людини», «Методи медико-біологічних досліджень», «Методи обробки біомедичних сигналів», «Методи обробки біомедичних даних», «Штучні органи та системи», «Діагностичні та терапевтичні апарати», «Вимірювальні перетворювачі», «Проектування пристроїв на мікроконтролерах і ПЛІС».

Author Biographies

Олег Григорович Аврунін, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри біомедичної інженерії, член НМР, член НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Валерій Васильович Семенець, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Ректор, Голова вченої ради, Голова приймальної комісії, голова НМР, голова НТР, головний редактор журналів «АСУ та прилади автоматики» та «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», професор кафедри метрології та технічної експертизи, член спеціалізованої вченої ради, IEEE Member, доктор технічних наук, професор

Сергій Володимирович Павлов, Вінницький національний технічний університет

Доктор технічних наук, проректор з наукової роботи  Вінницького національного технічного університету

Сергій Макарович Злепко, Вінницький національний технічний університет

Професор, доктор технічних наук, завідуючий кафедрою

Андрій Володимирович Кіпенський, Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут"
  декан факультету соціально-гуманітарних технологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри промислової і біомедичної електроніки, науковий керівник лабораторії біомедичної електроніки, доктор технічних наук, професор.
Валентин Георгійович Абакумов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Професор, доктор технічних наук, академік Української Академії Наук Національного Прогресу, завідувач кафедри з 1980 по 2005 р., член Спілки кінематографістів.

 
Зенон Юрійович Готра, Національний університет «Львівська політехніка»

дтн, проф. зав кафедри «Електронні прилади» НТУ Львівської політехніки 

Downloads

Published

May 7, 2019