Моделі структурного синтезу для управління параметрами інфокомунікаційних мереж систем критичної інфраструктури: монографія

Authors

Віктор Васильович Косенко
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0002-4905-8508
Ігор Шакирович Невлюдов
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0002-9837-2309

Synopsis

Монографія містить опис моделей структурного синтезу інфокомунікаційних мереж систем критичної інфраструктури. Вказані моделі є частиною науковометодологічного апарату ризик-адаптивного управління параметрами потоків даних для забезпечення вимог щодо оперативності та обміну інформацією в інфокомунікаційних мережах систем критичної інфраструктури. Аналіз структури мережі засновано на дослідженні взаємодії системних додатків при виконанні прикладних завдань систем критичної інфраструктури. Реалізовано структурно-параметричний синтез інформаційної та технічної складової  інфокомунікаційної мережі. На основі формалізованої моделі інформаційної структури ІКМ розроблено метод визначення параметрів потоків даних. Відповідно до ієрархічного подання структур запропоновано метод синтезу структурних моделей. Застосування методу передбачає побудову математичної моделі для визначення оптимальних варіантів структур відповідно до критеріїв якості.

Author Biographies

Віктор Васильович Косенко, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри (за сумісництвом) кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук, доцент

Ігор Шакирович Невлюдов, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, член вченої ради, член НМР, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Published

July 30, 2019