Лазерні, оптико-електронні прилади та системи. Ч. 1. Лазерна інформаційновимірювальна техніка для задач військового призначення.: монографія

Authors

Юрій Павлович Мачехін, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Олександр Сергійович Гнатенко, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Юрій Сергійович Курський, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Валерій Васильович Семенець, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics; Михайло Васильович Неофітний, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Synopsis

В монографії на основі опублікованих матеріалів розглянуто сучасний стан розвитку систем, основаних на лазерах та опттико-електронних пристроях подвійного призначення, таких як далекоміри, гравіметри, анемометри, гіроскопи та методи лазерного охолодження частинок, що в майбутньому може бути застосовано для квантової криптографії. Для кращого сприйняття, в монографії освітлено фізичні принципи роботи стабілізованих лазерів за частотою їх конструкції: газові, твердотільні, чіп-лазери, нанолазери. Монографія розрахована на наукових співробітників, інженерно-технічних робітників, які займаються дослідженнями та розробкою, виготовленням лазерних пристроїв різного призначення. Також вона може бути корисна для аспірантів, студентів та курсантів відповідних спеціальностей вищих навчальних закладів при вивченні предметів пов’язаних з лазерною та оптико-електронною технікою

Author Biographies

Юрій Павлович Мачехін, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри фізичних основ електронної техніки, член вченої ради, член НТР, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Олександр Сергійович Гнатенко, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Старший викладач кафедри фізичних основ електронної техніки, заступник декана з наукової роботи факультету ЕЛБІ, Адміністративний керівник Науково-дослідної лабораторії «Фотоніка», член Асоціації випускників ХНУРЕ

Юрій Сергійович Курський, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри фізичних основ електронної техніки, кандидат технічних наук, доцент, Науковий керівник Науково-дослідної лабораторії «Фотоніка»

Валерій Васильович Семенець, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Ректор, Голова вченої ради, Голова приймальної комісії, голова НМР, голова НТР, головний редактор журналу «АСУ та прилади автоматики», професор кафедри метрології та технічної експертизи, член спеціалізованої вченої ради, IEEE Member,Почесний професор Університету Економіки у Бидгощі, доктор технічних наук, професор

Михайло Васильович Неофітний, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Проректор з наукової роботи, член вченої ради, заступник голови НТР, кандидат фізико-математичних наук

Published

December 16, 2019