Сучаснi iнструменти управлiння якiстю: підручник

Authors

Олександр Миколайович Нікітенко
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0002-1082-5247
Андрiй Борисович Єгоров
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
Наталя Володимирівна Штефан
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0001-7926-8437

Synopsis

Цей пiдручник присвячено опису сучасних iнструментiв, якi використовують для управлiння якiстю продукцiї. Розглянуто як описовi, так i числовi iнструменти. Окремий роздiл присвячено контрольним мапам Шугарта, наведено приклади їх побудови. Пiдручник побудовано на досвiдi викладання авторiв. Наведено багато прикладiв застосування iнструментiв якостi. Пiдручник призначено для студентiв, науково-технiчних спiвробiтникiв та викладачiв вищих навчальних закладiв.

Author Biographies

Олександр Миколайович Нікітенко, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри метрології та технічної експертизи, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Андрiй Борисович Єгоров, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри метрології та технічної експертизи, кандидат технічних наук, професор

Наталя Володимирівна Штефан, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Доцент кафедри метрології та технічної експертизи, член НМР, кандидат технічних наук, доцент

Downloads

Published

January 10, 2020