Технологія програмування промислових контролерів в інтегрованому середовищі CODESYS: Навчальний посібник

Authors

Ігор Шакирович Невлюдов
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0002-9837-2309
Сергій Павлович Новоселов
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0002-3190-0592
Оксана Володимирівна Сичова
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0002-0651-557X

Synopsis

У навчальному посібнику подані відомості про сучасні технології організації виробництва, зокрема розглянуті перспективи переходу до Індустрії 4.0 у вітчизняних виробництвах. Розглянуті особливості побудови сучасних ПЛК. Дано практичні рекомендації щодо створення складних програмно-апаратних комплексів керування ТП. Навчальний посібник дає можливість студентам ознайомитись із сучасними інструментами підготовки технологічних програм керування ТП, вивчити перспективні мови програмування промислових контролерів, такі як ST, LD, FBD, SFC. Вивчення принципів програмування промислових контролерів, зокрема, структури і принципу дії ПЛК, які застосовуються для функціонування АСУ ТП, технологічних мов програмування є необхідним у процесі підготовки фахівців спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 172 «Телекомунікації та радіотехніка», практична діяльність яких орієнтована на виробництво, обслуговування, автоматизацію та створення комп’ютерно-інтегрованих технологій і промислової автоматики. Навчальний посібник призначено для підготовки студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 172 «Телекомунікації та радіотехніка». Може бути корисний аспірантам і фахівцям у промисловості, робота яких пов’язана з розробкою та організацією виробництв галузі радіоелектронного приладобудування.

Author Biographies

Ігор Шакирович Невлюдов, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, член вченої ради, член НМР, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Сергій Павлович Новоселов, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, кандидат технічних наук, доцент, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Оксана Володимирівна Сичова, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Старший викладач, заступник декана факультету автоматики та комп'ютеризованих технологій кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ)

Downloads

Published

March 24, 2020

Details about this monograph

Physical Dimensions