Потокові моделі та методи маршрутизації в інфокомунікаційних мережах: відмовостійкість, безпека, масштабованість

Authors

Олександр Віталійович Лемешко
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0002-0609-6520
Олександра Сергіївна Єременко
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0003-3721-8188
Олена Сергіївна Невзорова
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0001-6150-5924

Synopsis

Монографія присвячена питанням, пов’язаним із синтезом математичних моделей і методів маршрутизації, які б слугували подальшою теоретичною основою перспективних протоколів маршрутизації та технологічних засобів управління трафіком для підвищення якості обслуговування, відмовостійкості та масштабованості інфокомунікаційних мереж, а також рівня їх мережної безпеки. Робота призначена для науково-педагогічних працівників, зокрема магістрантів, аспірантів і докторантів, які працюють у галузі інфокомунікацій та мережної безпеки

Author Biographies

Олександр Віталійович Лемешко, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор. Член IEEE, ACM. Має понад 300 публікацій. Напрями наукової діяльності: управління трафіком, оптимізація та якість обслуговування в інфокомунікаціях, безпроводові мережі, ієрархічна та відмовостійка маршрутизація, мережна безпека.

Олександра Сергіївна Єременко, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник. Член IEEE (Senior Member), ACM. Має понад 160 публікацій. Напрями наукової діяльності: управління трафіком в інфокомунікаційних мережах, якість обслуговування, відмовостійка та безпечна маршрутизація.

Олена Сергіївна Невзорова, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Асистент кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки, кандидат технічних наук. Член IEEE. Має понад 40 публікацій. Напрями наукової діяльності: оптимізація ієрархічних систем, маршрутизація, якість обслуговування.

Downloads

monograph 15.pdf

Published

June 13, 2020