Статистичне оброблення та аналіз даних у структурних методах класифікації зображень: монографія

Authors

Володимир Олексійович Гороховатський
Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics
http://orcid.org/0000-0002-7839-6223
Світлана Вікторівна Гадецька
Харківський національний автомобільно-дорожній університет Kharkiv National Automobile and Highway University

Synopsis

Монографія містить матеріали досліджень у сфері проблем комп'ютерного зору задля створення інтелектуальних систем розпізнавання зображень на основі використання структурних методів. Основна увага приділяється впровадженню апарату статистичного аналізу даних, що є фундаментальною основою функціонування сучасних систем розпізнавання. Запропоновано новітні методи класифікації зображень на підгрунті опису у вигляді множини дескрипторів ключових точок, проведено їх статистичне обгрунтування. Впроваджено ефективні підходи просторового аналізу даних описів із використанням фрагментного оброблення. Розроблено ряд нових перспективних просторів даних для систем розпізнавання, де досягається суттєве поліпшення показників швидкодії та достовірності, вивчені статистичні підходи до оптимізації параметрів запропонованих методів. Детально описано результати експериментальних досліджень і застосування розроблених методів при вирішенні задач класифікації для прикладних баз зображень. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх читачів, хто цікавиться проблемами створення новітніх інформаційних технологій та інтелектуальних методів аналізу чи оброблення даних, а також їх впровадженням у системах комп'ютерного зору.

Author Biographies

Володимир Олексійович Гороховатський, Харківський національний університет радіоелектроніки Kharkiv National University of Radio Electronics

Професор кафедри інформатики, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Світлана Вікторівна Гадецька, Харківський національний автомобільно-дорожній університет Kharkiv National Automobile and Highway University

Доцент кафедри вищої математики

Published

July 3, 2020